Till innehåll på sidan

Förordning (2006:1409) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2007

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2006:1409
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 2006-12-07
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar skall vara 4,55 procent för år 2007.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.