Till innehåll på sidan

Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2006:1083
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2006-08-31
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:1011
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (2010:800).
Förordning (2011:681).

2 §   En plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet som planen gäller för. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Förordning (2016:1011).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.