Till innehåll på sidan

Förordning (2004:5) om prissättning vid internationella godstransporter på väg

SFS nr: 2004:5
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2004-01-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2008:1150
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning kompletterar rådets förordning (EEG) nr 4058/89 av den 21 december 1989 om prissättning vid godstransporter på väg mellan medlemsstater1.

2 §   Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 4058/89. Förordning (2008:1150).

3 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 4058/89.
Förordning (2008:1150).