Till innehåll på sidan

Förordning (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

SFS nr: 2001:817
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2001-11-01
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:296
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning gäller registrering av avtal enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

2 §   Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för registrering av avtal enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

Transportstyrelsen ska se till att det inte förekommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får styrelsen i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2018:296).

3 §   I fråga om personuppgifter skall registreringen ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter om huruvida den som har beställt en båt har lämnat eller utfäst sig att lämna tillverkaren förskott av pengar på ett sådant sätt att förmånsrätt uppkommer enligt 4 § förmånsrättslagen (1970:979).

4 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för registrering enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott. Förordning (2010:1550).