Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1999:454
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 1999-06-03
Ändrad: t.o.m.SFS 2003:1006
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Tullverket får efter samråd med Skatteverket meddela föreskrifter om hur bokföring enligt 12 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg skall vara utformad.

Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i 7-10 §§ lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg. Förordning (2003:1006).

2 §   Tullverket får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet för den som har beviljats tillstånd enligt 7 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.