Förordning (1996:1605) om individuell visningsersättning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1996:1605
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1996-12-20
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Ersättning enligt denna förordning får betalas till bild- och formkonstnärer för att deras verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på något annat allmännyttigt sätt (individuell visningsersättning).

2 §   Individuell visningsersättning syftar till att ge yrkesverksamma konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet.

3 §   Individuell visningsersättning får lämnas till bild- och formkonstnärer som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller som är stadigvarande bosatta i landet.

4 §   Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) skall fördela den individuella visningsersättningen.

5 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.