Till innehåll på sidan

Förordning (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1993:986
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1993-07-15
Ändrad: t.o.m. SFS 1999:517
Övrig text: Bilagan inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 25 augusti 1992 skall gälla som förordning här i landet.

Överenskommelsen i engelsk originaltext och i svensk översättning finns i bilagan till denna förordning.

2 §   Tullverket får meddela sådana föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning och som avses i artikel 17 punkten 1 andra meningen i överenskommelsen. Förordning (1999:517).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.