Till innehåll på sidan

Förordning (1989:263) om särskild hastighetsbegränsning

SFS nr: 1989:263
Departement/myndighet: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1989-05-11
Tidsbestämd: 1989-08-21
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som motsvarande beteckningar i vägtrafikkungörelsen (1972:603).

2 §   Ett motordrivet fordon får inte föras på väg med högre hastighet än 90 kilometer i timmen. Detta gäller även om hastigheten inte är utmärkt med vägmärken.

Förbudet gäller inte fordon när de används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i brådskande yrkesutövning.

3 §   Den som bryter mot 2 § skall dömas till böter, högst ettusen kronor. Detta gäller dock inte om straff kan ådömas enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikkbrott.

4 §   Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av trafiksäkerhetsverket efter samråd med rikspolisstyrelsen och vägverket.