Till innehåll på sidan

Förordning (1986:17) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1986:17
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1986-01-16
Ändrad: t.o.m. SFS 1999:501
Övrig text: Bilagan inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 20 mars 1985 skall gälla här i riket.

Överenskommelsen i engelsk text och svensk översättning bifogas denna förordning som bilaga.

2 §   Tullverket fullgör för svensk del de uppgifter som anges i artikel 15 första stycket i överenskommelsen.
Förordning (1999:501).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.