Till innehåll på sidan

Förordning (1983:682) om tillämpning av en internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m.m.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1983:682
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1983-06-16
Ändrad: t.o.m. SFS 1999:496
Övrig text: Bilagorna inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tullsamarbetsrådet (Customs Cooperation Council, CCC) antog den 22 maj 1975 en rekommendation om central registrering av upplysningar om tullbedrägerier. Sverige har antagit denna rekommendation. Vidare antog rådet den 9 juni 1977 en internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott.
Sverige har anslutit sig till konventionen jämte konventionsbilagorna I, III, IV, VIII, IX och X. Rekommendationen och konventionen med nämnda bilagor skall gälla här i riket från och med den 3 augusti 1983.

Rekommendationen och konventionen jämte ovannämnda bilagor i engelsk text och svensk översättning bifogas denna förordning som bilagorna 1 och 2.

Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av Tullverket. Förordning (1999:496).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.