Förordning (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1983:190
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1983-04-14
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:1523
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Som inkomst av anställning enligt 59 kap. 13 § 13 socialförsäkringsbalken ska anses
   1. konstnärsbidrag enligt 8 § första stycket och långtidsstipendium enligt 16 § förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer samt arbetsstipendium enligt 10 § och långtidsstipendium enligt 11 § förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer, under förutsättning att bidraget eller stipendiet lämnas under en tid av minst tre år,
   2. ersättning enligt 3 och 4 §§ förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond, under förutsättning att ersättningen lämnas under en tid av minst tre år och inte är av pensionskaraktär,
   3. arbetsstipendium från Sveriges författarfond, under förutsättning att stipendiet lämnas under en tid av minst tre år och inte är av pensionskaraktär.
Förordning (2019:1271).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.