Till innehåll på sidan

Slutdatum för livsmedelsstrategin

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1543 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr N2016/05437/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1543 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Slutdatum för livsmedelsstrategin

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vad orsaken till förseningen samt när jag och regeringen avser att presentera livsmedelsstrategin.

En av utgångspunkterna i arbetet med livsmedelsstrategin är att strategin ska vara långsiktig och därför är det viktigt med en bred överens-kommelse i riksdagen. Dessvärre tar det tid.

Vi har genom hela framtagandet haft en bred och omfattande dialog med aktörer från hela livsmedelskedjan och fått bra inspel i denna process. Jag vet också att det finns en stor förväntan hos aktörerna i livsmedelskedjan att politiken enas om en livsmedelsstrategi. Det är just därför jag hoppas att vi får till en bred politisk överenskommelse så att vi kan ge den svenska livsmedelskedjan de långsiktiga förutsättningar den förtjänar.

Vi har sedan i juni förhandlat med den borgerliga oppositionen. Även om förhandlingarna inte har gått så fort så har oppositionen hitintills kommit med flera bra och konstruktiva inspel. Därför tror och hoppas jag att de borgerliga partierna i slutändan kommer att ta sitt ansvar, att partitaktik fortsatt hålls utanför förhandlingarna.

Vi kommer att presentera livsmedelsstrategin så snart förhandlingarna med den borgerliga oppositionen är klara.

Stockholm den 8 september 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftlig fråga 2015/16:1543 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (Skickad 2016-08-26)

Fråga 2015/16:1543 Slutdatum för livsmedelsstrategin

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Att Sverige ska få en långsiktig livsmedelsstrategi som ger förutsättningar för ökad produktion av livsmedel aviserades redan i Stefan Löfvens regeringsförklaring år 2014. Därefter gick ”startskottet” för arbetet med livsmedelsstrategin den 5 mars 2015. En turné med sex regionala dialogmöten sjösattes för att samla in synpunkter och förslag. 

Sedan dess har projektet utvecklats till en långbänk utan styrfart, trots att det från början målades ut som ett prestigeprojekt för den rödgröna regeringen. De aviserade regionala dialogmötena tog slut i juni 2015. En deadline för att lägga livsmedelsstrategin på riksdagens bord har givits flera gånger och brutits lika många. 

Statsrådet Bucht har flera gånger givit ”bred politisk förankring tar tid” som förklaring till att strategin dröjer. Från oppositionen har vi dock än så länge inte sett så mycket som ett kommatecken av strategin. Eftersom detta inte sker måste vi anta att det är förankringen mellan regeringspartierna som drar ut på tiden. 

Det är hög tid att regeringen presenterar sin strategi för ökad livsmedelsproduktion i Sverige. Förarbetet som gjordes i och med Konkurrenskraftsutredningen och presenterades i mars 2015 är fortfarande aktuellt. Om regeringen ändå står utan egna förslag finns många engagerade aktörer i den dialoggrupp man tillsatt. Finns viljan kan också en strategi snart bli verklighet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vad är orsaken till förseningen, och när avser statsrådet och regeringen att presentera livsmedelsstrategin?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.