Till innehåll på sidan

Skattemedel till Stockholm Pride

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1575 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Ku2018/01557/D

Kulturdepartementet

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1575 av Markus Wiechel (SD)
Skattemedel till Stockholm Pride

Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att det behöver göras några förändringar från regeringens sida för att säkerställa att skattemedel går till vad de är ämnade för och om så är fallet, vilka åtgärder jag avser att vidta.

Ett självständigt, starkt och mångfacetterat civilsamhälle är en central del i en levande demokrati. Det är viktigt att offentliga medel endast stödjer organisationer som står bakom samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsreformen och i de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att så ska ske, bl.a. har utredningar tillsatts för att se över demokrativillkor i olika statsbidragsförordningar.

Stockholm den 27 juli 2018

Alice Bah Kuhnke

Skriftlig fråga 2017/18:1575 av Markus Wiechel (SD) (Besvarad 2018-07-13)

Fråga 2017/18:1575 Skattemedel till Stockholm Pride

av Markus Wiechel (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Under veckan som gått har vi kunnat läsa hur Stockholm Pride portat det lilla liberalkonservativa partiet Medborgerlig Samling (MED) från att delta som utställare och som aktiv del i demonstrationen med motiveringen att de inte uppfyllde arrangörens värdegrund. Grunden för denna bedömning sägs vara olika uttalanden från partiets företrädare, däribland partiets ordförande Ilan Sadé. Sadé, som själv är öppet homosexuell, ska ha sagt att han ogillar bokstavskombinationen hbtq då detta dels buntar ihop olika individer, dels låter som en psykiatrisk diagnos.

Portningen har kritiserats av såväl aktiva MED-företrädare som den välkände MED-medlemmen och tillika debattören Alexander Bard, som också är öppet homosexuell. Bard har tidigare deltagit och invigningstalade bland annat vid Stockholm Pride år 2013.

Allt detta väcker naturligtvis frågor eftersom Stockholm Pride mottar skattepengar i mångmiljonklassen. Dessa skattepengar är naturligtvis ämnade åt att bidra till öppenhet, tolerans och åsiktsfrihet. När Stockholm Pride nu tydligt utestänger homosexuella tillhörande ett visst parti har vi ett tydligt problem. Det finns en lång rad andra exempel där skattemedel betalats ut till organisationer som inte följer fastslagna riktlinjer.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Anser ministern att det behöver göras några förändringar från regeringens sida för att säkerställa att skattemedel går till vad de är ämnade för och om så är fallet, vad avser ministern att vidta för åtgärder?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.