Till innehåll på sidan

Påverkansoperation mot Sverige

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1087 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
UD2022/ 02444 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1087 av Markus Wiechel (SD)
Påverkansoperation mot Sverige

Markus Wiechel har frågat mig om jag har lyft problemet med den pågående påverkansoperationen riktad mot Sverige i det internationella samfundet eller särskilt med exempelvis företrädare från Turkiet eller andra berörda länder.

Utrikesförvaltningen har vidtagit ett stort antal åtgärder för att bemöta desinformationskampanjen mot den svenska socialtjänsten. 

UD och utlandsmyndigheterna för kontinuerligt en dialog med andra länders företrädare. UD har exempelvis bjudit in företrädare för länder som berörs till möte där flera departement och myndigheter kunde informera om gällande lagar och regler rörande socialtjänsten i Sverige.

Utrikesdepartementet, Svenska institutet och berörda utlandsmyndigheter har utöver det bemött desinformation och besvarat frågor i sina olika kanaler för kommunikation, däribland sociala medier.

Stockholm den 23 februari 2022

Ann Linde

Skriftlig fråga 2021/22:1087 av Markus Wiechel (SD) (Besvarad 2022-02-15)

Fråga 2021/22:1087 Påverkansoperation mot Sverige

av Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Just nu utsätts Sverige som bekant för en omfattande och uppenbart koordinerad desinformationskampanj. I denna kampanj, som främst drivs av djupt radikala och våldsbejakande islamister, påstår man att svensk socialtjänst kidnappar barn från muslimska föräldrar. I stora delar av den muslimska världen flödar krav på bojkott mot Sverige, i vissa fall till och med uppmaningar om våldsdåd.

Intensiteten i just den här påverkansoperationen må vara ny, men dessa konspirationsteorier har varit i omlopp i många år med hjälp av krafter från bland annat skattefinansierade organisationer i Sverige som exempelvis studieförbundet Ibn Rushd eller vissa politiker – bland dessa kan nämnas tidigare högt uppsatta politiker från såväl Centerpartiet som Socialdemokraterna.

Undertecknad men även många andra har länge kritiserat det faktum att man från svensk sida så ofta låtit dessa radikala krafter föras i Sverige. Vidare har vi kritiserat det faktum att man tillåtit att svenska skattemedel bekostar elevers radikaliseringsprocess i utländska koranskolor. Det har varit fullkomligt obegripligt att regeringen accepterat att utländska diktaturer som exempelvis Iran, Qatar och Saudiarabien har kunnat såväl finansiera som direkt eller indirekt styra moskéer och anställa egna imamer i Sverige.

I ett tv-klipp från nyhetskanalen TRT World, som ägs av den turkiska staten, sprids ovan nämnda konspiration om den svenska socialtjänsten. En flyktingfamilj i Sverige ses i ett klipp vittna om hur de utan anledning blivit fråntagna sina barn av den svenska socialtjänsten. Underförstått för att med tvång göra dem ”kristna”.

Mot bakgrund av ovanstående önskas utrikesminister Ann Linde svara på följande fråga:

 

Har ministern lyft problemet med den pågående påverkansoperationen riktad mot Sverige i det internationella samfundet eller särskilt med exempelvis företrädare från Turkiet eller andra berörda länder? 

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.