Till innehåll på sidan

Kommande statspartsmöte

Svar på skriftlig fråga 2023/24:250 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
UD2023/ 16036 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2023/24:250 av Laila Naraghi (S)
Kommande statspartsmöte

Laila Naraghi har frågat mig om Sverige kommer att delta på årets statspartsmöte för Konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW).

Regeringen anser att Konventionen om förbud mot kärnvapen har ett flertal brister och erbjuder inte en trovärdig eller effektiv väg mot vare sig kärnvapennedrustning, ickespridning eller ett främjande av fredlig användning av kärnteknik.

Regeringen anser vidare att TPNW, till följd av sin utformning, inte är förenlig med de åtaganden som följer av ett medlemskap i Nato.

Sverige kommer inte att delta som observatör vid statspartsmötet.

Regeringen kommer att fortsätta sitt arbete för kärnvapennedrustning inom ramen för Icke-spridningsfördraget för kärnvapen (NPT) och genom aktivt deltagande i Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning.

Stockholm den 22 november 2023

Tobias Billström

Skriftlig fråga 2023/24:250 av Laila Naraghi (S) (Besvarad 2023-11-15)

Fråga 2023/24:250 Kommande statspartsmöte

av Laila Naraghi (S)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Nu har båda Natomedlemmarna Norge och Tyskland officiellt bekräftat att de kommer att observera det andra statspartsmötet för TPNW i New York den 27 november till den 1 december. Även Australien och Schweiz är sedan tidigare bekräftade. 

Vid förra årets statspartsmöte deltog Sverige tillsammans med bland andra Australien, Belgien, Brasilien, Finland, Nederländerna, Norge, Schweiz och Tyskland som observatörer. 

Det är angeläget att Sverige också deltar. Arbetet med avtalets paragrafer om stöd till människor och miljöer som drabbats av kärnvapen har pågått under året och fick nyss en extra skjuts när 171 stater i FN:s generalförsamling röstade för en resolution om att hantera arvet från kärnvapen. Sverige röstade ja till resolutionen. Hur det arbetet ska se ut kommer att diskuteras på det andra statspartsmötet, och det är viktigt för Sverige att vara där och ta del av besluten och se hur Sverige ska bidra till arbetet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Kommer Sverige att delta på årets statspartsmöte för TPNW?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.