Till innehåll på sidan

Gripandet av Oyub Titiev

Svar på skriftlig fråga 2017/18:576 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:576 av Kerstin Lundgren (C)
Gripandet av Ojub Titijev

Kerstin Lundgren har frågat mig hur Sverige kommer att ta upp Ojub Titijevs fall med Rysslands politiska ledning och kräva att människorättsaktivisten Ojub Titijev släpps fri.

Jag ser det som mycket allvarligt att Titijev, chef för den kända ryska människorättsorganisationen Memorials kontor i Tjetjenien, har gripits. Detta bör ses som ytterligare ett exempel på det avsevärt krympande utrymmet för det civila samhället i Ryssland, särskilt för organisationer som ägnar sig åt att försvara medborgerliga och politiska rättigheter. Situationen i Tjetjenien är härvidlag särskilt oroväckande. Den allvarliga MR-situationen i Ryssland belyses särskilt i den landrapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer som Utrikesdepartementet publicerade under 2017.

Anklagelserna mot Titijev sätter ytterligare press på civilsamhället i Tjetjenien och minskar omvärldens insyn i denna del av Ryssland. Enligt internationella människorättsorganisationer saknar anklagelserna grund. Jag uttryckte min oro kort efter gripandet. EU:s utrikestjänst har också uttalat sig i fallet, vilket jag välkomnar. Vår ambassad i Moskva följer noga utvecklingen i fallet genom sina kontakter med insatta civilsamhällesorganisationer.

Den ryska regeringen har ett ansvar för att säkerställa full efterlevnad av Rysslands internationella åtaganden avseende mänskliga rättigheter över hela Rysslands territorium – så även i Tjetjenien. I våra kontakter med ryska företrädare kommer vi att fortsätta betona detta och belysa de allvarliga brister som finns i Ryssland när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna. Vi kommer också att verka för att även EU fortsätter att uppmärksamma Titijevs fall vid möten med ryska företrädare.

MR-försvarares roll är central i upprätthållandet av ett livskraftigt civilsamhälle och jag har flera gånger påpekat att ett starkt ryskt civilsamhälle är avgörande för ett på sikt mer demokratiskt och öppet Ryssland. Sverige ger omfattande bidrag till ryska civilsamhällesorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och demokratistöd. Vi bedriver i detta avseende ett konsekvent och långsiktigt arbete.

Stockholm den 24 januari 2018

Margot Wallström

Skriftlig fråga 2017/18:576 av Kerstin Lundgren (C) (Besvarad 2018-01-12)

Fråga 2017/18:576 Gripandet av Oyub Titiev

av Kerstin Lundgren (C)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den drastiskt försämrade människorättssituationen i Ryssland, inklusive Tjetjenien, slår hårt mot ryska medborgare men också mot europeisk säkerhet. Sveriges inträde i FN:s säkerhetsråd ger Sverige både ett tillfälle och ett ansvar att se till att Ryssland börjar leva upp till sina internationella åtaganden beträffande mänskliga rättigheter.

Den ryska republiken Tjetjenien präglas av mycket omfattande och allvarliga människorättskränkningar. Ramzan Kadyrov leder ett skräckvälde, där straffrihet råder för grova människorättskränkningar och där alla som visar minsta tecken på bristande lojalitet förtrycks brutalt. Kadyrov har öppet hotat ryska regimkritiker, och flera mord på kända oliktänkande i Ryssland misstänks ha kopplingar till hans regim, bland annat mordet på oppositionspolitikern Boris Nemtsov och journalisten Anna Politkovskaja. Detta pågår utan ingripande från president Putin och Kreml – snarare med deras tysta medgivande.

Den 9 januari greps den tjetjenske människorättsaktivisten och chefen för Memorial Oyub Titiev misstänkt för narkotikainnehav. Allt pekar på att det inte finns grund för anklagelserna. Titiev är chef för Memorials kontor i Tjetjeniens huvudstad Groznyj. Hans företrädare Natalia Estemirova kidnappades och mördades 2009. Memorial står sedan många år för den mest täckande rapporteringen om människorättskränkningar i Tjetjenien. Deras arbete är avgörande för att omvärlden ska få kännedom om övergreppen i republiken.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:​

Hur kommer Sverige att ta upp Oyub Titievs fall med Rysslands politiska ledning och kräva att människorättsaktivisten Oyub Titiev släpps fri?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.