Till innehåll på sidan

Gemensam beredning på Regeringskansliet

Svar på skriftlig fråga 2022/23:948 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Svar på fråga 2022/23:948 av Rasmus Ling (MP) Gemensam beredning på Regeringskansliet

Rasmus Ling har frågat energi- och näringsministern om det hade skett en gemensam beredning på Regeringskansliet inför klimat- och miljöministerns presskonferens den 9 augusti.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringsärenden och andra uttryck för regeringens gemensamma ståndpunkt som berör något annat departements ansvarsområde eller något annat statsråd i det egna departementet ska beredas i samråd med övriga berörda statsråd.

Frågan om hur man kan nå 300 terawattimmar exemplifierades den 9 augusti 2023 genom att ange ett elbehov motsvarande minst tio nya konventionella reaktorer. Eftersom det var frågan om ett exempel skedde ingen gemensamberedning.

Regeringspartierna är överens om att utbyggnaden av Sveriges elproduktion ska öka kraftigt och att planeringen för ökad elanvändning bör utgå från ett nu prognosticerat elbehov på minst 300 terawattimmar år 2045. För kärnkraftens del innebär det att vi behöver planera för en kraftfull utbyggnad som exempelvis skulle kunna motsvara minst tio nya konventionella reaktorer. Pressmeddelandet som skickades ut i samband med presskonferensen kunde dock misstolkas som att regeringen binder sig vid ett visst antal nya reaktorer. Exakt hur elmixen kommer se ut i framtiden är för tidigt att säga. Det avgörs också av andra faktorer som var reaktorerna byggs, var ny elkonsumtion uppstår och andra tekniska faktorer. Pressmeddelandet har därför avpublicerats från regeringen.se.

Stockholm den 6 september 2023

Romina Pourmokhtari

Skriftlig fråga 2022/23:948 av Rasmus Ling (MP) (Besvarad 2023-08-29)

Fråga 2022/23:948 Gemensam beredning på Regeringskansliet

av Rasmus Ling (MP)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Den 9 augusti hade miljöminister Romina Pourmokhtari en presskonferens och meddelade att regeringen har ett mål om att ”ny kärnkraft motsvarande minst tio konventionella reaktorer behöver tas i drift under 2030- och 40-talet”.

Ett pressmeddelande skickades även ut från miljöministern i samband med presskonferensen, ett meddelande som sedermera togs bort från regeringens hemsida. Enligt uppgifter till Aftonbladet säger en källa på departementet att ”analysen som hon (Pourmokhtari, min anmärkning) gjorde vilar inte på något”. Energiministerns statssekreterare har också sagt att regeringen inte har någon målsättning så som Romina Pourmokhtari gav uttryck för.

Med anledning av de olika beskeden vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Hade det skett en gemensam beredning på Regeringskansliet inför miljöministerns presskonferens den 9 augusti?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.