Till innehåll på sidan

Förutsättningarna för svensk spelindustri

Svar på skriftlig fråga 2021/22:304 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
Ku2021/ 02220 Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:304 av Michael Rubbestad (SD) Förutsättningarna för svensk spelindustri

Michael Rubbestad har frågat mig hur jag avser att agera, utifrån ett kulturpolitiskt perspektiv, för att hantera de behov av satsningar som finns på svensk spelutveckling samt för att motverka att industrin flyttar utomlands.

Spelutvecklare är viktiga för Sveriges position på spelmarknaden och för utvecklingen av både e-sporten och spelkulturen. Detta är områden som väcker ett allt större intresse och engagemang, och som organiserar och samlar många, såväl unga som vuxna. Spelutveckling har dessutom en viktig roll som kulturellt uttryck och är nära förbunden med olika konstnärliga processer samt kunskaper såsom dramaturgi och illustration.

Spelutveckling är en del av de kulturella och kreativa näringarna. Den 3 november i år fattade regeringen beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en samlad nationell strategi för de kulturella och kreativa näringarna. Den tidigare handlingsplanen för de kulturella och kreativa näringarna har löpt ut och regeringen ser ett behov av att på nytt ta ett samlat grepp kring dessa näringar. Uppdraget syftar därför till att främja en långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i hela landet. Resultatet ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Regeringens ambition är att strategin ska utgöra grunden för ett effektivare och mer sammanhållet arbete för att främja de kulturella och kreativa näringarna. Ett arbete som sträcker sig över en mängd politikområden, inklusive spelutveckling. Sverige ska fortsatt vara i framkant inom de kulturella och kreativa näringarna, där spelnäringarna och därmed spelutvecklare utgör en viktig del.

Stockholm den 10 november 2021

Amanda Lind

Skriftlig fråga 2021/22:304 av Michael Rubbestad (SD) (Besvarad 2021-10-28)

Fråga 2021/22:304 Förutsättningarna för svensk spelindustri

av Michael Rubbestad (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Dataspelsbranschens senaste index för året 2019 visar att ett trettiotal svenska spelföretag sökt sig utomlands för att nå en större arbetsmarknad, och denna trend ökar enligt Dataspelsbranschen. En av orsakerna är att utbildningsplatserna är för få, och det kan påverka den inhemska spelindustrins status. ”Risken är att vi inte klarar av att behålla vår internationella position”, säger Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen.

Efterfrågan på arbetskraft är stor, och många vill utbilda sig, men utbildningssystemet har inte hängt med, och nu söker sig allt fler utomlands. För att den svenska dataspelsbranschen, som i dag har intäkter på nästan 35 miljarder årligen och därmed är större än exempelvis svensk lastbilsexport, ska överleva måste utbildningen prioriteras och följa med i utvecklingen.

Med anledning av det ovanstående önskar jag ställa följande fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Hur avser ministern att agera, utifrån ett kulturpolitiskt perspektiv, för att hantera detta behov av satsningar på svensk spelutveckling samt motverka att industrin flyttar utomlands?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.