Till innehåll på sidan

Ändrade regler för behörighet att söka in på polisutbildningen

Svar på skriftlig fråga 2013/14:751 besvarad av Beatrice Ask (M), justitieminister

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
DOC

Dnr

Ju2014/5041/Statssekr

Ju2014/5151/Statssekr

Justitiedepartementet

Justitieministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:751 Ändrade regler för behörighet att söka in på polisutbildningen av Ulla Andersson (V) och på fråga 2013/14:759 Polishögskolans utestängande av folkhögskolestuderande av Louise Malmström (S)

Ulla Andersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att personer som läst på folkhögskolor ska bli behöriga att söka in på Polisutbildningen. Louise Malmström har frågat utbildningsministern om han anser att det är rätt att utestänga studerande som skaffat sin behörighet via folkhögskola och om han tycker att det är ett lämpligt agerande. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna.

Det är Rikspolisstyrelsen som närmare beslutar om vilka krav som ska ställas för antagning till polisprogrammet. Polisprogrammet är inte en högskoleutbildning utan en uppdragsutbildning som genomförs på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.

Vid antagningen till polisprogrammet hösten 2014 kommer för första gången meritvärdet i de sökandes studiebetyg att räknas fram. Syftet med den nya meritvärderingen är att göra antagningsprocessen mer transparent och rättssäker. Rikspolisstyrelsen har i samband med detta beslutat att anlita Rekryteringsmyndigheten.

Studier vid folkhögskola ger inte studiebetyg utan omdömen. Det går i dag inte att räkna fram ett meritvärde för omdömen från en folkhögskola. Universitet och högskolor tillämpar en särskild kvot för folkhögskolestuderande. Rikspolisstyrelsen har valt att inte tillämpa några särskilda kvoter vid antagning till polisprogrammet, varken för högskoleprov, högskolestudier eller folkhögskolestudier.

Det är givetvis angeläget att informationen om vad som krävs för att kunna antas till polisprogrammet är tydlig. Detta gäller särskilt när förändringar i antagningskraven görs.

Rikspolisstyrelsen kommer inom kort att träffa Universitets- och högskolerådet, Rekryteringsmyndigheten och Folkbildningsrådet för att diskutera meritvärdering vid ansökan till polisprogrammet.

Regeringen kommer noggrant att fortsätta följa hanteringen av denna fråga.

Stockholm den 28 augusti 2014

Beatrice Ask

Skriftlig fråga 2013/14:751 av Ulla Andersson (V) (Besvarad 2014-08-13)

Fråga 2013/14:751 Ändrade regler för behörighet att söka in på polisutbildningen

av Ulla Andersson (V)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

Polisen har ändrat sitt system för att söka in till polisutbildningen. Det innebär att alla de människor som läst in ämnen och fått högskolebehörighet via Folkhögskolorna har blivit diskvalificerade. Det är inte rimligt. Dessutom har Polisen gjort ändringen utan att sprida informationen vidare så att det blivit vidare känt.

Här i Gävleborg har vi i dagarna fått reda på flera personer som tagit studielån och läst in ämnen för att kunna söka in på polisutbildningen och som gjort det via Folkhögskola. De betalar ett högt personligt pris för Polisens agerande.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask blir därför följande:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att personer som läst på folkhögskolor blir behöriga att söka in på Polisutbildningen och så att de som nu kommit i kläm i skiftet kan göra det?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.