Till innehåll på sidan

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Statens offentliga utredningar 2016:8

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2016 8 d2
Ytterligare åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism
Fjärde penningstvättsdirektivet
– samordning – ny penningtvättslag – m.m. Del 2
Betänkande av 2015 års penningtvättsutredning
Stockholm 2016
SOU 2016:8
SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
kundservice@wolterskluwer.se
Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer
För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.
Häftet är gratis och kan laddas

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.