Till innehåll på sidan

Värdet av vinden Kompensation, incitament och planering för en hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften, del 2

Statens offentliga utredningar 2023:18

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

Sammanfattning
En särskild utredare ska lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, i syfte att klara klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället.
Utredaren ska bl.a.lämna förslag till system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad,lämna förslag för att ge kommunerna stärkta incitament att medverka till utbyggd vindkraft,redovisa möjliga insatser, utöver stärkta incitament, som stärker kommunernas förmåga att stödja utbyggnad av vindkraften,säkerställa att förslagen inte påverkar skatteområdet, ochlämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.
Vindkraften behöver byggas ut
Sverige ska ha ett

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.