Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel

Statens offentliga utredningar 2022:72

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2022 72
Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel
Betänkande av Utredningen om läkemedelsstatistik
Stockholm 2022
SOU 2022:72
SOU och Ds finns på
regeringen.se
under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2022
ISBN
978-91-525-0548-9
(tryck)
ISBN
978-91-525-0549-6
(pdf)
ISSN
0375-250X

Till statsrådet
Acko Ankarberg Johansson
Regeringen beslutade den 18 februari 2021 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa en

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.