Till innehåll på sidan

Som om vi aldrig funnits - exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset, del 3

Statens offentliga utredningar 2023:68

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2023 68 d3
Som om vi aldrig funnits
– exkludering och assimilering
av tornedalingar, kväner och lantalaiset
Aivan ko meitä ei olis ollukhaaneksklyteerinki ja assimileerinki tornionlaaksolaisista, kväänistä ja lantalaisista

Slutbetänkande av Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset
Stockholm 2023
SOU 2023:68
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Omslagsbild: Martina Huber
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2023
ISBN
978-91-525-0748-3
(tryck)
ISBN

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.