Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften, del 2

Statens offentliga utredningar 2023:98

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2023 98 d2
Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften
– våldsutsatthet som behöver synliggöras
Volym 2: Forskningsbilaga
Betänkande av Utredningen om
skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi
Stockholm 2023
SOU 2023:98
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2023
ISBN
978-91-525-0816-9
(tryck)
ISBN
978-91-525-0817-6
(pdf)
ISSN
0375-250X

Innehåll

VOLYM 1

Förkortningar och begrepp

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.