Till innehåll på sidan

Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat

Statens offentliga utredningar 2019:68

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2019 68

Modernare byggregler
– förutsägbart, flexibelt och förenklat
SLUTBETÄNKANDE AV
SOU 2019:68
Modernare byggregler
– förutsägbart, flexibelt och förenklat
Slu
t
betänkande av Kommittén för modernare byggregler
Stockholm 2019
SOU 2019:68
SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
kundservice@nj.se
Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer
För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.
Häftet är gratis och kan laddas

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.