Till innehåll på sidan

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning

Statens offentliga utredningar 2016:25

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning
Likvärdigt, rättssäkert och effektivt

ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning
Del 1
Betänkande av Utredningen om nationella prov
Stockholm 2016
SOU 2016:25
SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
kundservice@wolterskluwer.se
Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer
För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.
Häftet

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.