Till innehåll på sidan

Kommuners och regioners kostnader för valfrihetssystem - ett kunskapsunderlag

Statens offentliga utredningar 2022:69

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

Kommuners och regioners kostnader för valfrihetssystem
– ett kunskapsunderlag
Betänkande av Utredningen om
Ökad kunskap om kommuners och regioners kostnader för valfrihetssystem
Stockholm 2022
SOU 2022:69
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2022
ISBN
978-91-525-0522-9
(tryck)
ISBN
978-91-525-0523-6
(pdf)
ISSN
0375-250X

Till statsrådet Erik Slottner
Regeringen beslutade den 16 juni 2022 att uppdra åt en särskild utredare att undersöka vilka kostnader olika

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.