KLOCKARE ORGANIST- OCH KANTORS(KYRKOSÅNGAR)BEFATTNINGARNA -

Statens offentliga utredningar 1921:2

Antal sidor
222
riksdag
tvåkammaren
kammare
session
lagtima

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

UTREDNING

ANGÅENDE

KLOCKARE ORGANIST- OCH KANTORS(KYRKOSÅNGAR)BEFATTNINGARNA
-

EFTER NÅDIGT UPPDRAG UTGIVEN

AV

GABRIEL THULIN

AVD. I

HISTORISK-STATEISTISK ÖVERSIKT

TRYCKT HOS

P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1919

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Avd. I.

Sid.

HNiorisk-statistisk översikt.

Historisk översikt ........................................................................... 1

1. Klockarinstitutionen ...................................................... 1

2. Organister...............................................................;.............. 7

3. Kantorer (kyrkosångare) ............................................................. !)

V. Kloekarpräster ............................................................;...........

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.