Till innehåll på sidan

Framtidens dataskydd Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden

Statens offentliga utredningar 2023:100

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2023 100
Framtidens dataskydd
Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden
Del 1
Betänkande av Utredningen om dataskydd och kontroll hos Skatteverket, Tullverket och Kronofogden
Stockholm 2023
SOU 2023:100
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2023
ISBN
978-91-525-0820-6
(tryck)
ISBN
978-91-525-0821-3
(pdf)
ISSN
0375-250X

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet
Regeringen beslutade den 3 november 2021 att ge en särskild utred- are i uppdrag

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.