För barn och unga i samhällsvård, del 2

Statens offentliga utredningar 2023:66

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2023 66 d2
För barn och unga i samhällsvård
Volym
2

Betänkande av Utredningen om
b
arn och unga i samhällets vård
Stockholm 2023
SOU 2023:66
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2023
ISBN
978-91-525-0744-5
(tryck)
ISBN
978-91-525-0745-2
(pdf)
ISSN
0375-250X

Innehåll

VOLYM 1

Sammanfattning ................................................................

25

Sammanfattning för barn och unga i samhällsvård .................

59

1

Författningsförslag.....................................................

67

1.1

Förslag

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.