Till innehåll på sidan

EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet - kompletteringar och ändringar i svensk rätt

Statens offentliga utredningar 2022:18

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet
– kompletteringar och ändringar i svensk rätt
Slutbetänkande av Utredningen om behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online
Stockholm 2022
SOU 2022:18
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021
ISBN
978-91-525-0362-1
(tryck)
ISBN
978-91-525-0363-8
(pdf)
ISSN
0375-250X

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet
Regeringen

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.