Till innehåll på sidan

En ny lag om stöd vid korttidsarbete - ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk

Statens offentliga utredningar 2022:65

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2022 65
En ny lag om stöd vid korttidsarbete
– ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk
Slutbetänkande av Kommittén om stöd vid korttidsarbete
Stockholm 2022
SOU 2022:65
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2022
ISBN
978-91-525-0508-3
(tryck)
ISBN
978-91-525-0509-0
(pdf)
ISSN
0375-250X

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet
Regeringen beslutade den 23 september 2021 att tillsätta en kommitté med uppdrag att dels utvärdera betydelsen

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.