En gränsöverskridande mediepolitik

Statens offentliga utredningar 2016:80

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2016 80

En gränsöverskridande mediepolitik
För upplysning, engagemang och ansvar
Slutbetänkande av Medieutredningen
Stockholm 2016
SOU 2016:80
En gränsöverskridande mediepolitik
För upplysning, engagemang och ansvar
Slutbetänkande av Medieutredningen
Stockholm 2016
SOU 2016:80
SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
kundservice@wolterskluwer.se
Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer
För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

En kort handledning för dem som

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.