Till innehåll på sidan

En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring - för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet, del 2

Statens offentliga utredningar 2023:53

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2023 53 d2
En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring
– för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet
Volym 2
Betänkande av Arbetsskadeutredningen
Stockholm 2023
SOU 2023:53
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2023
ISBN
978-91-525-0703-2
(tryck)
ISBN
978-91-525-0704-9
(pdf)
ISSN
0375-250X

Innehåll

VOLYM 1

Förkortningar.....................................................................

33

Sammanfattning ................................................................

37

Summary

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.