YH-utbildningar

Skriftlig fråga 2015/16:741 av Isak From (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-03
Överlämnad
2016-02-03
Anmäld
2016-02-04
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Det finns en stor efterfrågan på mekaniker med kunskaper i äldre tekniker för att hålla det rullande kulturarvet levande.

MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet, har arbetat hårt och i samverkan med Carlsund Utbildningscentrum i Motala för att få fram nya mekaniker med hantverksmässiga kunskaper. MHRF har också medverkat vid framtagandet av en introduktionsutbildning för tekniker/mekaniker med inriktning på historiska fordon. Tanken var att den skulle utvecklas till att bli en yrkeshögskoleutbildning.

En introduktionsutbildning till fordonshistorisk mekaniker, som MHRF i samarbete med Motala kommun och Motala Motormuseum startade på Carlsunds Utbildningscentrum i Motala, genomfördes hösten 2014. Kursen med 18 elever blev mycket lyckad. Därefter gjordes det en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan om att starta en ettårig YH-utbildning, kallad tekniker historiska fordon. Nyligen kom svaret som tyvärr var negativt. Avslaget motiveras utifrån hård konkurrens om medlen.

Utbildning som ger jobb måste prioriteras. Det kan nu verka som om fordonstekniska utbildningar inte är prioriterade, detta trots att man i ansökan framfört det unika med historiska fordon och det behov man ser av tekniker på detta område.

 

Hur ser stadsrådet Aida Hadzialic på möjligheten till nya YH-utbildningar på området?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:741 besvarad av Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Dnr U2016/00460/GV

Utbildningsdepartementet

Gymnasie- och kunskapslyftsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:741 av Isak From (S) YH-utbildningar

Isak From har frågat mig om hur jag ser på möjligheten till nya YH-utbildningar på området fordonshistorisk mekanik.

Yrkeshögskolan har kommit att spela en viktig roll för svensk arbetsmarknad och riksdagen har också på regeringens förslag avsatt medel för att kunna utöka antalet platser så att fler personer ska ges möjlighet till utbildningar som arbetslivet efterfrågar.

Myndigheten för yrkeshögskolan tar ställning till vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan, och det är arbetslivets efterfrågan som är styrande för myndighetens beslut. I vissa fall är antalet ansökningar om att bedriva utbildning fler än vad som täcks av de tillgängliga medlen. Det innebär att även utbildningar där det finns en efterfrågan kan få avslag om andra utbildningar bedöms vara mer angelägna.

Det är myndighetens uppgift att med stöd av analyser och kontakter med branscher göra denna avvägning och jag har stor tilltro till att den utför uppgiften på ett ändamålsenligt sätt.

Stockholm den 10 februari 2016

Aida Hadzialic

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.