Viltvård

Skriftlig fråga 2015/16:851 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-23
Överlämnad
2016-02-23
Anmäld
2016-02-24
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02
Besvarad
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Svenska Jägareförbundet har ansvaret för det allmänna uppdraget kring viltvård. Förbundet får 50 miljoner kronor av staten per år för att utföra uppdraget vilket bekostas av jägarna själva genom det statliga jaktkortet.

Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson Stina Bergström föreslog nyligen att Svenska Jägareförbundet ska fråntas ansvaret för det allmänna uppdraget kring viltvård. Orsaken är enligt henne att hon inte litar på att Jägareförbundet klarar av att vara objektivt eftersom det även bedriver opinionsbildning i frågor som rör jakt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Delar statsrådet åsikten att Svenska Jägareförbundet bör fråntas ansvaret för det allmänna uppdraget kring viltvård?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:851 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/01589/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:851 av Sten Bergheden (M) Viltvård

Sten Bergheden har frågat mig om jag delar åsikten att Svenska Jägareförbundet bör fråntas ansvaret för det allmänna uppdraget kring viltvård.

Viltvård är en viktig fråga som berör många olika intressenter. Sedan 1938 har Svenska Jägareförbundet haft ett allmänt uppdrag att leda delar av viltvården och jakten i Sverige. Jag anser att Svenska Jägareförbundet fullgör sina uppgifter på ett bra sätt.

Jag har nyligen tagit initiativ till en översyn av det allmänna uppdraget. Utgångspunkten är naturligtvis att viltvården är av nationellt intresse.

Stockholm den 2 mars 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.