Varsel i Dalarna

Skriftlig fråga 2012/13:725 av Güclü Hedin, Roza (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-08-26
Anmäld
2013-08-29
Besvarad
2013-09-04
Svar anmält
2013-09-05
Besvarad
2013-09-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 26 augusti

Fråga

2012/13:725 Varsel i Dalarna

av Roza Güclü Hedin (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Varselvågen är tillbaka i Dalarna!

Under hela 2012 stack Dalarna ut som ett positivt exempel i ett Sverige som i övrigt drabbades av många varsel. I januari 2013 förändrades dess värre detta, och varslen fördubblades. Den negativa utvecklingen fortsatte fram till maj, då det såg ut som att den olyckliga trenden skulle brytas. Men det var bara tillfälligt.

Under både juni och juli har dubbelt så många varslats jämfört med samma månader 2012. I juni varslades 117 personer jämfört med 60 personer 2012, och i juli varslades hela 170 personer jämfört med 87 motsvarande månad året innan. De näringar som är berörda är olika, men att de påverkar länet är påtagligt.

Vad avser näringsministern att göra för att motarbeta denna varseltrend?

Svar på skriftlig fråga 2012/13:725 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 4 september

Svar på fråga

2012/13:725 Varsel i Dalarna

Näringsminister Annie Lööf

Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser att göra för att motarbeta varseltrenden i Dalarna. Bakgrunden till frågan är att varslen i Dalarna har ökat under 2013 och särskilt under juni och juli.

Låt mig först understryka att jag känner starkt med alla dem som drabbas av besked om varsel, oavsett var i landet det sker. En positiv aspekt i Dalarnas fall är dock att arbetslöshetssiffrorna i länet är bland de lägsta i landet. Positivt är också att den generella varselvåg som drabbade Sverige under förra hösten har avtagit. Läget på arbetsmarknaden bedöms dock fortsatt vara osäkert.

En av de viktigaste förutsättningarna för att motarbeta varsel är goda statsfinanser. Där står sig Sverige väl i internationell jämförelse. Tack vare det kunde regeringen i vårändringsbudgeten för 2013 föreslå flera åtgärder för att dämpa lågkonjunkturens effekter och stärka ekonomin och möjligheter till jobb. Satsningen uppgår totalt till cirka 3 miljarder kronor under de kommande två åren, varav den större delen i år. I höstens budget kommer regeringen att återkomma med fler förslag till hur jobben kan bli fler. Jag har redan presenterat ett par av dem.

Avslutningsvis tillför regeringen årligen resurser till Dalarna för att länet ska kunna utveckla insatser inom t.ex. näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. Utgångspunkten är att den bästa kunskapen om vad som behövs för att utveckla Dalarna finns i det egna länet. Här kan även insatser för omställning och strukturomvandling i näringslivet vara viktiga delar.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.