Varg

Skriftlig fråga 2022/23:727 av Patrik Björck (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-30
Överlämnad
2023-05-31
Anmäld
2023-06-01
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Vargplågan fortsätter i Skaraborg. Många djur har dödats, och flera besättningar har angripits. Länsstyrelsen i Västra Götaland vägrar att utlysa skyddsjakt.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:


Kommer ministern att agera? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:727 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

LI2023/02614 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:727 av Patrik Björck (S)
Varg

Patrik Björck har frågat mig om jag kommer agera med anledning av vargangrepp i Skaraborg och utebliven skyddsjakt.

Jag vill börja med att beklaga det lidande som drabbat djurägare i Skaraborg och andra delar av landet. Jag har full förståelse för om man blir tveksam till att fortsätta med sin djurhållning efter att ha drabbats av ett angrepp.

När det gäller förvaltningen av varg har jag den största förståelsen för de negativa effekter vargen skapar, nästan uteslutande på landsbygden. Vargen ska ha förutsättningar för att långsiktigt finnas i Sverige, och vi måste leva upp till våra EU-rättsliga förpliktelser, men jag ska göra allt som står i min makt för att minska vargens negativa effekter.

Som statsråd får jag dock inte styra myndigheter i enskilda ärenden.

Som jag alldeles nyligen framförde i interpellationsdebatt med Patrik Björck har jag den senaste tiden hållit möten med landshövdingarna i de län som har fast förekomst av varg för att höra vad de upplever fungerar bra och mindre bra med vargförvaltningen. Den informationen analyserar vi nu.

Stockholm den 7 juni 2023

Peter Kullgren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.