Utvecklingen på Maldiverna

Skriftlig fråga 2011/12:409 av Holm, Jens (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2012-02-23
Anmäld
2012-02-23
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar anmält
2012-03-01
Besvarad
2012-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 23 februari

Fråga

2011/12:409 Utvecklingen på Maldiverna

av Jens Holm (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den 7 februari tvingades den folkvalde presidenten Mohamed Nasheed i Maldiverna bort från sin post. Enligt Nasheed själv blev han avsatt under vapenhot. Förfarandet har av många beskrivits som en militärkupp. Den nya regimen står den gamle odemokratiske ledaren Maumoon Gayoom nära. Gayooms dotter Dhunya Maumoon har bland annat utsetts till minister i den nya regeringen. Maumoon Gayoom styrde Maldiverna under 30 år, 1978–2008, då oppositionen förtrycktes. Fria val hölls inte förrän 2008, då Mohamed Nasheed vann med klar majoritet.

Maldiverna är en ny och bräcklig demokrati, dessutom ett av de länder som är absolut värst hotat av klimatförändringarna, något som president Nasheed ofta betonat. Därför förvånas jag över det bristande engagemanget för Maldivernas sak. Jag kan inte heller se att Sverige eller utrikesministern har agerat på något vis mot det odemokratiska förfarandet i Maldiverna. Det är oroväckande att avsättandet av en demokratiskt vald president inte väcker större engagemang i omvärlden.

Med anledning av det anförda vill jag fråga:

Avser utrikesministern att agera mot det odemokratiska förfarandet i Maldiverna och för att demokrati upprättas?

Svar på skriftlig fråga 2011/12:409 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 1 mars

Svar på fråga

2011/12:409 Utvecklingen på Maldiverna

Utrikesminister Carl Bildt

Jens Holm har frågat om mina avsikter att agera mot maktskiftet i Maldiverna.

EU följer med oro den politiska utvecklingen i Maldiverna sedan dess demokratiskt valda president avgick den 7 februari. EU:s höga representant Catherine Ashton har gjort uttalanden som fördömer allt våld och som manar till dialog och tidigarelagda val.

Det är av stor betydelse att det internationella samfundet bidrar till en positiv utveckling i Maldiverna. Ett klargörande av de faktiska omständigheterna kring maktskiftet är härvidlag centralt. Såväl EU, FN som the Commonwealth har företagit resor av utredande karaktär för det internationella samfundets räkning. Genom närvaro på plats och oberoende utredningar av maktskiftet kan situationen stabiliseras och grunden läggas för fortsatt demokratisering.

Ett flertal ambassadörer från EU:s medlemsstater besökte Maldiverna den 12–15 februari för samtal med båda parter. Ett av de konkreta förslagen från dessa diskussioner var stöd till en valobservatörsmission till tidigarelagda val. EU bereder nu möjligheten att genomföra en sådan mission.

President Mohammed Nasheeds målmedvetna insatser har haft stor betydelse för Maldivernas demokratisering och det är av största vikt att dessa framsteg inte spolieras av den senaste tidens utveckling.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.