Utredningen om Bromma flygplats

Skriftlig fråga 2015/16:1070 av Jessica Rosencrantz (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-06
Överlämnad
2016-04-07
Anmäld
2016-04-08
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

I december 2015 uttalade statsrådet Mehmet Kaplan att utredningen om Bromma flygplats framtid skulle förändras och tidigareläggas. Utredaren Anders Sundström skulle ha presenterat hur man kan pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapaciteten i Stockholmsregionen den sista mars i år, men ännu har ingen utredning kommit allmänheten till känna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

När kommer utredningens resultat att offentliggöras?  

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1070 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2016/02637/PUB

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1070 av Jessica Rosencrantz (M) Utredningen om Bromma flygplats

Jessica Rosencrantz har frågat mig när Anders Sundströms utredning kommer att offentliggöras.

Utredningen blev offentlig i samband med en presentation den 11 april.

Stockholm den 13 april 2016

Mehmet Kaplan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.