Till innehåll på sidan

Utredning av medicinska åldersbedömningar

Skriftlig fråga 2019/20:162 av Christina Höj Larsen (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-10-11
Överlämnad
2019-10-12
Anmäld
2019-10-15
Svarsdatum
2019-10-23
Sista svarsdatum
2019-10-23
Besvarad
2019-10-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 16 augusti i år lämnade jag en skriftlig fråga (2018/19:891) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om när regeringen avser att tillsätta den utredning av medicinska åldersbedömningar den aviserade i april.

Efter en knapp månad fick jag svar. Statsrådet avslutade sitt svar med följande: Regeringen kommer därför nu att tillsätta en utredning med det uppdraget. Jag antog att svaret innebar att regeringen inom några dagar skulle tillsätta utredningen och presentera dess direktiv.

Nu har det gått ytterligare en månad sedan ministern svarade mig att utredningen ska tillsättas nu, och sammanlagt sex månader sedan den oberoende utredningen utlovades.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilket datum avser ministern att tillsätta den aviserade utredningen av de medicinska åldersbedömningarna?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:162 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)Ju2019/

03338/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:162 av Christina Höj Larsen (V)
Utredning av medicinska åldersbedömningar

Christina Höj Larsen har frågat mig vilket datum jag avser att tillsätta den aviserade utredningen av de medicinska åldersbedömningarna.

Innan regeringen kan fatta beslut om kommittédirektiv måste det på samma sätt som andra regeringsbeslut beredas i Regeringskansliet. Beslut kan fattas så snart beredningen är avslutad.

Stockholm den 23 oktober 2019

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.