Utnyttjandet av arbetare inom bärindustrin

Skriftlig fråga 2022/23:839 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-03
Överlämnad
2023-07-04
Besvarad
2023-07-18
Sista svarsdatum
2023-07-18
Svarsdatum
2023-07-18
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

I flera artiklar har vi den senaste tiden följt hur bärplockare från Thailand kommer hit och blir utnyttjade. Detta är ett problem som har funnits under en lång tid och som varje år ligger till grund för nya reportage och avslöjanden om hur förhållandena varit.

Trots det fortsätter problemen i de svenska skogarna. Arbetare som kommer hit har blivit lovade både det ena och det andra för att när säsongen är slut åka hem med skulder i stället för sina utlovade pengar.

Men det är inte bara en fråga om det ekonomiska lidandet utan också om de långa arbetsdagarna, bristen på skydd mot väder samt omhändertagna pass.

Detta är en människohandel som inte ska finnas i Sverige. Arbetsmiljöverket säger att det är svårt att inspektera den här verksamheten eftersom bärplockarna är här en begränsad tid och det är extra svårt att göra oanmälda besök då de befinner sig på olika ställen.

För att få komma hit från Thailand och plocka bär behöver Migrationsverket bevilja ett arbetstillstånd. Trots återkommande rapporter om hur företag utnyttjar de bärplockare som kommer hit har Migrationsverket inte nekat något arbetstillstånd med grund i att företagen inte sköter sig.

Med anledning av det detta vill jag fråga statsrådet Maria Malmer Stenergard:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder så att bärplockare som kommer hit sommaren 2024 inte ska utnyttjas på det sätt som beskrivs i flera artiklar?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:839 besvarad av Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Ju2023/ 01641 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:839 av Jim Svensk Larm (S)
Utnyttjandet av arbetare inom bärindustrin

Jim Svensk Larm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att bärplockare som kommer hit sommaren 2024 inte ska utnyttjas på det sätt som beskrivs i flera artiklar.

Jag delar den bestörtning som många känner efter rapporteringen i media om bärplockares situation i Sverige. Att människor som kommer till Sverige för att arbeta utnyttjas är oacceptabelt. Fusk, missbruk och kriminalitet kopplat till arbetskraftsinvandring måste bekämpas med full kraft. Goda villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

Regeringen kommer att genomföra stora förändringar av det svenska systemet för arbetskraftsinvandring. Som ett första steg i arbetet med att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring kommer försörjningskravet för arbetstillstånd att höjas kraftigt, vilket även kommer att påverka bärbranschen. Detta eftersom de allra flesta bärplockare i Sverige är arbetskraftsinvandrare med arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen. De är som regel utstationerade via bemanningsföretag i Thailand, vilket innebär att det är bemanningsföretagen som är arbetsgivare.

En pågående utredning om arbetskraftsinvandring ska senast den 31 januari 2024 lämna förslag på en ordning där det krävs en viss lönenivå för att beviljas arbetstillstånd, med möjlighet att göra undantag för vissa yrkesgrupper. Utredningen ska också lämna förslag som innebär att vissa yrkesgrupper kan exkluderas från möjligheten att beviljas arbetstillstånd, till exempel om det har förekommit omfattande missbruk av systemet.

Regeringen följer utvecklingen noga och är vid behov beredd att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra att personer som kommer till Sverige för att arbeta utnyttjas.

–

Stockholm den 18 juli 2023

Maria Malmer Stenergard

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.