Utfallet av extratjänster

Skriftlig fråga 2019/20:957 av Lars Beckman (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-02-13
Överlämnad
2020-02-14
Anmäld
2020-02-18
Svarsdatum
2020-02-26
Sista svarsdatum
2020-02-26
Besvarad
2020-02-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Enligt en ny rapport från riksdagens utredningstjänst är det 6 procent nationellt som går vidare till ett arbete utan stöd när de har haft en extratjänst. I Gävle kommun är det 5 procent, vilket är en halvering jämfört med 2017. Extratjänster är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd vars syfte är att arbetslösa ska få ett arbete.

Tabell 3: Uppföljning 90 dagar efter avslutad extratjänst, 2016–2019, riket, andel av samtliga

 

2016

2017

2018

2019

2016–2019

Arbete utan stöd

6

6

7

5

6

Arbete med stöd, a)

25

30

25

27

26

Studier

3

2

3

4

3

Program med aktivitetsstöd

50

42

45

52

49

Öppet arbetslösa

5

8

8

5

6

Övriga

11

13

12

8

9

Antal totalt

200

1 400

6 600

15 000

23 100

a) nystartsjobb, introduktionsjobb, moderna beredskapsjobb, lönebidrag och offentligt skyddad anställning, Arbetsförmedlingen (2020b)

I tabell 4 visas motsvarande statistik för Gävle kommun. I genomsnitt var det omkring två tredjedelar som 90 dagar efter avslutad extratjänst var program med aktivitetsstöd medan 16 procent var i arbete med stöd. Andelen i arbete utan stöd uppgick till 5 procent.

Tabell 4: Uppföljning 90 dagar efter avslutad extratjänst, 2017–2019, Gävle kommun, andel av samtliga

 

2017

2018

2019

2017–2019

Arbete utan stöd

10

9

4

5

Arbete med stöd, a)

30

20

14

16

Studier

0

1

3

3

Program med aktivitetsstöd

50

53

70

66

Öppet arbetslösa

0

5

1

2

Övriga

10

12

7

8

Antal totalt

30

100

400

500

a) nystartsjobb, introduktionsjobb, moderna beredskapsjobb, lönebidrag och offentligt skyddad anställning, Arbetsförmedlingen (2020b)

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark: 

 

Vad anser ministern om utfallet av extratjänster rörande de som går till ett arbete utan stöd, och vidtar ministern några åtgärder för att den här reformen ska bli effektfull??  

Svar på skriftlig fråga 2019/20:957 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)A2020/

00262/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:957 av Lars Beckman (M)
Utfallet av extratjänster

Lars Beckman har frågat mig vad jag anser om utfallet av extratjänster rörande de som går till ett arbete utan stöd, och om jag vidtar några åtgärder för att den här reformen ska bli effektfull.

Extratjänster är avsedda för arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Genom eget arbete och egen lön stärks individerna med extratjänster. Forskning visar att subventionerade anställningar ökar möjligheterna till mer varaktigt fäste på arbetsmarknaden.

För den som har en extratjänst kan möjligheten att få ett arbete öka direkt eller successivt i möjlig kombination med andra subventionerade anställningar eller insatser. För vissa arbetssökande kan det krävas en kedja av insatser för att möjligheten att få ett nytt arbete ska öka och i en sådan kedja har extratjänsterna också en viktig funktion.

Med anledning av att extratjänsterna riktar sig till arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden påverkas andelen som har arbete efter en avslutad extratjänst. En god samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen är viktigt för att extratjänsterna ska leda till en varaktig bättre position på arbetsmarknaden.

Stockholm den 26 februari 2020

Eva Nordmark

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.