Uppsägning av elleveranser från järnvägen

Skriftlig fråga 2022/23:732 av Birger Lahti (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-30
Överlämnad
2023-05-31
Anmäld
2023-06-01
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Det finns ett fåtal abonnenter i Sverige som får sin elström från järnvägen och har Trafikverket som elleverantör. Den 6 juli 2022 blev dessa abonnenter informerade om att Trafikverket ämnar säga upp deras abonnemang den 30 september 2023 och klippa kablarna vid respektive abonnents tomtgräns.

Trafikverket hävdar att det inte längre är förenligt med ellagen för dem att sälja ström till privatpersoner, vilket inte stämmer i det aktuella fallet. Trafikverket har enligt beslut fått dispens för att göra detta fram till 2027. Utöver det har Energimarknadsinspektionen (EI) beslutat om en ändring i IKN-förordningen (icke koncessionspliktiga nät) som innebär att Trafikverket kommer att få en löpande, tills vidare, dispens för att fortsätta sälja elström.

Problemet kvarstår dock, och om mindre än fem månader kommer de berörda hushållen att stå utan elström. Trafikverket menar att dessa abonnenter kan välja en annan leverantör, men det är långt ifrån så enkelt då de flesta av fastigheterna har långt till närmsta allmänna elnät och kostnaden för detta i flera fall handlar om mångmiljonbelopp. Trafikverket har nekat de berörda ersättning för att dra in ström från annan leverantör. Situationen är ohållbar.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att säkerställa att hushåll inte plötsligt står utan praktisk möjlighet till elleverans som ett resultat av uppsagda elabonnemang?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:732 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)


Svar på fråga 2022/23:732 av Birger Lahti (V)
Uppsägning av elleveranser från järnvägen

Birger Lahti har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa att hushåll inte plötsligt står utan praktisk möjlighet till elleverans som ett resultat av uppsagda elabonnemang.

Jag har full förståelse för att de boende i banvaktsstugorna upplever situationen som mycket olycklig. Regeringen uttalar sig emellertid inte om myndigheters hantering av enskilda ärenden och styr inte över civilrättsliga avtal mellan myndigheter och enskilda.

Stockholm den 7 juni 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.