Till innehåll på sidan

Uppmärksammande av den europeiska mångfaldsmånaden Diversity Month

Skriftlig fråga 2022/23:565 av Kadir Kasirga (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-17
Överlämnad
2023-04-18
Anmäld
2023-04-19
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Europeiska unionen (EU) antog år 2000 mottot United in Diversity. Det innebär att man anser att européerna via EU förenas i arbetet för fred och välstånd och att de många olika kulturerna, traditionerna och språken i Europa är en positiv tillgång för kontinenten.

Det främsta verktyget för EU att skapa förutsättningar för att uppnå mottot United in Diversity är att uppmana till och skapa förutsättningar för att utse så kallade diversity charters i respektive land.

Det första sådana chartret bildades i Frankrike 2004 när en grupp företag gick ihop för att skapa bättre förutsättningar för integration i sina egna verksamheter samtidigt som de arbetade med ett bredare samhällsperspektiv.

År 2010 bildades och lanserades den ideella föreningen Diversity Charter Sweden, vilken då blev det sjunde chartret i Europa. I dag finns diversity charters i totalt 26 EU-länder. Tillsammans har de över 15 400 undertecknare som ansvarar för verksamheter som omfattar över 17 miljoner anställda.

Undertecknande av stadga/charter och medlemskap i en diversity charter innebär ett offentligt åtagande att främja mångfald och inkludering. Respektive diversity charter är på så sätt EU-kommissionens händer och fötter i arbetet med att öka mångfalden och inkluderingen i arbetslivet och i samhället.

För att fira tioårsjubileet av den europeiska plattformen för mångfaldsstadgor arrangerades 2020 den första upplagan av den europeiska mångfaldsmånaden European Diversity Charters' Month.

Mångfaldsmånaden, som firas i maj varje år, uppmärksammar vikten av att främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Det är en del av Europeiska kommissionens åtagande att bekämpa diskriminering och främja en arbetsmarknad med mångfald och inkludering.

Syftet är att öka medvetenheten om vikten av mångfald och inkludering på våra arbetsplatser och i samhället i stort. Huvudsyftet är att samla diversity charters, små och stora arbetsgivare, privata företag, offentliga organisationer och ideella föreningar kring ett gemensamt mål – att främja mångfald på arbetsplatsen och i samhället.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka initiativ har statsrådet tagit eller avser statsrådet att ta i syfte att uppmärksamma den europeiska mångfaldsmånaden Diversity Month 2023, med särskild hänsyn till Sveriges pågående EU-ordförandeskap?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:565 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)


Svar på fråga 2022/23:565 av Kadir Kasirga (S)
Uppmärksammande av den europeiska mångfaldsmånaden Diversity Month

Kadir Kasirga har frågat mig vilka initiativ jag har tagit eller avser att ta i syfte att uppmärksamma den europeiska mångfaldsmånaden Diversity Month 2023, med särskild hänsyn till Sveriges pågående EU-ordförandeskap.

Jag välkomnar ledamotens engagemang i frågan om mångfald och inkludering i arbetslivet och samhället i stort.

Arbetet för att EU ska kunna leva upp till sitt motto ”United in Diversity” behöver bedrivas brett inom EU och dess medlemsstater. EU-kommissionen har som en del i detta antagit ett antal strategier för arbetet med att bygga en jämlikhetsunion. Detta arbete omfattar åtgärder för att skapa förutsättning för mångfald och inkludering på arbetsplatsen, bl.a. genom arbete mot diskriminering och med att undanröja andra hinder för människor i deras arbetsliv och vardag.

I egenskap av ordförande i EU:s ministerråd verkar Sverige för att fokus på grundläggande rättigheter ska ligga högt på EU:s agenda. I det arbetet finns inga initiativ för att uppmärksamma den europeiska mångfaldsmånaden Diversity Month. Däremot omfattas arbetet mot rasism, antisemitism och för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Genom tre högnivåkonferenser, rådsslutsatser och annat arbete inom EU:s ministerråd skapas förutsättningar för att detta arbete kan ta viktiga steg framåt i både EU:s institutioner och medlemsstater.

Vi har alla ett delat ansvar att verka för alla människors lika rättigheter och delaktighet i samhällslivet. Det är min övertygelse att regeringens arbete under det svenska ordförandeskapet bidrar till detta.

Stockholm den 26 april 2023

Paulina Brandberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.