Underentreprenörsled

Skriftlig fråga 2022/23:651 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-10
Överlämnad
2023-05-11
Anmäld
2023-05-12
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

Byggbranschen är en av flera branscher som pekas ut som särskilt utsatta mot arbetslivskriminalitet. Att motarbeta arbetslivskriminaliteten är oerhört viktigt och behöver bedrivas på flera olika sätt. En fråga som oftast lyfts upp som del i problematiken är alla led av underentreprenörer. Både upphandlare, arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer lyfter problematiken i att säkerställa att lagar och villkor följs ju längre ned i kedjan de kommer.

I Norge har det testats att begränsa hur många underentreprenörsled som får användas vid offentlig upphandling. Det var också en del i Delegationen mot arbetslivskriminalitets första delbetänkande med lärdomar från Norge.

I utredningen Effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt ska utredaren se om det är möjligt att införa liknande begränsningar i Sverige. I kampen mot den organiserade brottsligheten är också arbetslivskriminaliteten oerhört viktig att komma åt då den till mycket finansierar den organiserade brottsligheten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Erik Slottner:

 

Avser statsrådet att verka för att begränsa antalet underentreprenörsled inom offentlig upphandling som en viktig del i arbetet mot arbetslivskriminaliteten?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:651 besvarad av Statsrådet Erik Slottner (KD)

Fi2023/01630 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:651 av Jim Svensk Larm (S) Underentreprenörsled

Jim Svensk Larm har frågat mig om jag avser att verka för att begränsa antalet underentreprenörsled inom offentlig upphandling som en viktig del i arbetet mot arbetslivskriminaliteten.

Utredningen En effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt (Dir. 2022:50) har bl.a. i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna för att vid offentlig upphandling införa krav på begränsningar av antalet underleverantörsled. Utredningen ska också analysera vilka effekter sådana begränsningar skulle kunna få för den offentliga marknadens nuvarande strukturella uppbyggnad och funktion samt leverantörernas möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Jag ser fram emot att ta del av utredningens förslag.

Stockholm den 16 maj 2023

Erik Slottner

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.