Tydlighet i fråga om Taiwan

Skriftlig fråga 2022/23:561 av Staffan Eklöf (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-14
Överlämnad
2023-04-18
Anmäld
2023-04-19
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Enligt regeringsförklaringen ska Sveriges relation till Kina vara förankrad i en gemensam europeisk strategi med en tydlig transatlantisk länk.

Frankrikes president Emmanuel Macron uttryckte nyligen ungefär att EU varken borde följa USA eller Kina och inte vara en vasall under USA. Vidare sa han till medierna: – Vi får inte trassla in oss i en världslig oreda och kriser som inte är våra. Detta sker vid en tid då Kina skramlar med vapnen mot Taiwan.

Uttalandet har redan gjort skada genom att EU:s hållning har blivit otydligare, både vad gäller EU:s stöd till Taiwan och vad gäller EU:s samarbete med USA i säkerhetsfrågor. Det relativiserar även de hot som Kina nu utsätter Taiwan för. Enligt tidningen Expressen har dessutom den före detta utrikesministern Carl Bildt twittrat följande: EU-synen på Taiwan-frågan måste vara att vi håller fast vid idén om Ett Kina, och följaktligen inte stöder Taiwans oberoende, men att varje lösning av frågan måste vara fredlig och att vi resolut skulle motsätta oss alla former våld från Kina.

I Ukrainakriget är det tydligt att den demokratiska världens enighet är ett mycket viktigt värde. Det är viktigt att vi står upp för det Taiwanesiska folkets frihet.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Vad gör ministern för att upprätthålla och stärka EU:s enighet och tydlighet i dessa frågor?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:561 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/ 05859 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:561 av Staffan Eklöf (SD)

Tydlighet i fråga om Taiwan

Staffan Eklöf har frågat mig vad jag gör för att upprätthålla och stärka EU:s enighet och tydlighet i de frågor som Staffan Eklöfs fråga nämner.

I mitt svar på fråga 2022/23:545 av Markus Wiechel, Emmanuel Macrons besök i Kina, redogjorde jag för regeringens hållning i frågor rörande situationen i Taiwansundet och det transatlantiska samarbetet.

För Sverige är det avgörande att EU för en sammanhållen och slagkraftig Kinapolitik. Samtidigt verkar vi för ett fördjupat transatlantiskt samarbete. I en omvärld som alltmer präglas av geoekonomiska och geopolitiska spänningar är detta särskilt angeläget. Regeringen verkar för regelbundna och konstruktiva diskussioner i EU-krets om de frågor som Staffan Eklöf lyfter i sin fråga. Detta görs även inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapets aktiviteter.

Stockholm den 26 april 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.