TTIP-förhandlingar mellan EU och USA

Skriftlig fråga 2015/16:576 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-07
Överlämnad
2016-01-07
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Ett investerings- och frihandelsavtal mellan EU och USA på plats i form av TTIP har inte bara stor positiv betydelse för våra ekonomier utan har även en viktig säkerhetspolitisk dimension. Det stärker de atlantiska banden och länkarna. I och med att det är val till hösten i USA blir 2016 ett avgörande år för att förhandlingarna ska kunna slutföras med den nuvarande kongressen och Obamaadministrationen på plats. I annat fall finns risken att viktig tid och redan uppnådda förhandlingsframgångar går förlorade till stor skada för alla parter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder har ministern för avsikt att vidta för att från svensk sida påskynda TTIP-förhandlingarna mellan EU och USA för att möjliggöra ett avtal under 2016?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:576 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Damberg

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:576 av Hans Wallmark (M) TTIP-förhandlingar mellan EU och USA

Hans Wallmark har frågat mig om vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att från svensk sida påskynda TTIP-förhandlingarna mellan EU och USA för att möjliggöra ett avtal under 2016.

Sveriges handel och investeringar med USA är mycket omfattande. USA är Sveriges största exportmarknad utanför Europa och i värdeförädlings-termer den viktigaste exportmarknaden. USA är den största mottagaren av svenska direktinvesteringar. Den stora handelsvolymen mellan EU och USA medför att vinsterna av generell tullavveckling är betydande, trots att tullsatserna med viktiga undantag är relativt låga. Vidare är ett avtal inte enbart av vikt för vår ekonomi utan även för våra bredare relationer och den transatlantiska länken. 2016 kommer att bli ett mycket viktigt år för förhandlingarna.

Förhandlingarna med USA om TTIP-avtalet drivs av EU-kommissionen utifrån det förhandlingsmandat som samtliga medlemsländer ställt sig bakom. Cecilia Malmström är som handelskommissionär ansvarig inom kommissionen. Den svenska regeringen har ofta fört fram vikten av ett avslut av förhandlingarna under 2016. TTIP och andra frihandelsavtal är ständigt aktuella frågor i mina samtal med ministerkolleger i EU.

Nästkommande vecka besöker jag Washington där jag bl.a. planerar att träffa min amerikanske motpart Michael Froman. Förhandlingarna om TTIP står givetvis högst på dagordningen. Vidare kommer jag stå värd för ett seminarium på vår ambassad i Washington där temat kommer att vara TTIP och dess betydelse för det transatlantiska ekonomiska utbytet. Avtalet behöver vara både djupt och omfattande samt täcka alla viktiga aspekter av handel och investeringar mellan EU och USA.

Regeringens målsättning om att nå ett så ambitiöst resultat som möjligt, utan att ge avkall på utrymmet för att upprätthålla och förstärka skyddet för bl.a. miljön, människors och djurs hälsa samt arbetstagare, kvarstår.

Stockholm den 19 januari 2016

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.