Till innehåll på sidan

Trygghet, säkerhet och framförhållning vid införande av nya system för järnväg

Skriftlig fråga 2022/23:725 av Gunilla Svantorp (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-29
Överlämnad
2023-05-30
Anmäld
2023-05-31
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I slutet av förra året gick Trafikverket över till att planera trafik och banarbete med ett helt nytt system. Det är ett system där utvecklingen pågått under lång tid och där införandet har skett i etapper. Nu möts vi av företrädare för branschen som talar om att man inte kan lita på att man får plats i tid på spåren och därför inte vågar fortsätta satsningen på att ställa om från väg till järnväg för sitt gods. Många är också de passagerare som inte kan boka plats på tåget eftersom platserna inte är släppta. Och så tvingas man ta bilen i stället. Trafikverket har också kategoriserat införandet av det nya systemet som en särskild händelse. I en lördagsintervju i radion med gd för Trafikverket säger han att han tror att de 18 veckornas framförhållning till tågoperatörerna kommer att fungera först i december detta år.

Parallellt har det för järnvägen viktiga signalsystemet ERTMS, som digitaliserar och ger ökad kapacitet, börjat rullas ut samtidigt som det gamla analoga ATC finns kvar. Av och till kan man i medier läsa att vi har kritiska signalanläggningar som passerat sin egentliga livslängd men ännu inte är framme vid datum för att bytas. Att ha två olika system väcker också frågor om trygghet och säkerhet.

Alla håller med om att järnvägen måste moderniseras, inte minst med tanke på den stora ökningen av både passagerare och gods. Samtidigt är vi mitt i en klimatomställning där trafiken står för det mesta av utsläppen vilket måste förändras i riktning mot att fler gör klimatsmarta val.

Det finns alltså en oro kopplat till införandet av nya system.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Känner statsrådet trygghet i det som pågår, och om inte, vilka åtgärder avser statsrådet att vidta?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:725 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02606 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:725 av Gunilla Svantorp (S)
Trygghet, säkerhet och framförhållning vid införande av nya system för järnväg

Gunilla Svantorp har frågat mig om jag känner trygghet i det som pågår avseende införandet av ett nytt digitalt planeringssystem inom järnvägen, och om inte, vilka åtgärder jag avser att vidta.

Behoven inom den svenska infrastrukturen är stora och underhållet är eftersatt. Det har under många år inte genomförts tillräckligt med järnvägsunderhåll vilket har bidragit till det uppdämda behov som nu är för handen. Satsningar på järnvägen ska i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik, som stärker jobb och tillväxt. För den här regeringen är det prioriterat att förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt.

Jag vill understryka att den rådande situationen som präglar den svenska järnvägen inte är acceptabel. Biljetter ska kunna bokas med framförhållning och både resenärer och transportköpare ska kunna lita på att komma fram i tid och att leveranser kan ske enligt avtal. Det är en grundläggande förutsättning. I min löpande dialog med Trafikverket har jag försäkrat mig om att myndigheten gör det som krävs för att lösa problemen och få det nya planeringssystemet att fungera. Enligt myndigheten kommer det tyvärr att ta tid att helt lösa situationen. Jag förväntar mig dock att Trafikverket fortsatt arbetar så hårt de bara kan för att lösa situationen på både kort och lång sikt.

Stockholm den 7 juni 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.