Travmomsen

Skriftlig fråga 2022/23:809 av Helena Vilhelmsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-20
Överlämnad
2023-06-21
Anmäld
2023-06-26
Svarsdatum
2023-07-05
Sista svarsdatum
2023-07-05
Besvarad
2023-07-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Trav- och galoppsportens företagare och cirka 16 000 trav- och galopphästar utgör den ekonomiska motorn för svensk hästnäring. Den hotas nu av att Skatteverket förändrat sin tolkning av de momsregler som gäller för när en travsportsutövare och/eller uppfödare kan räknas som beskattningsbar person och därmed kan registreras för moms. Skatteverkets ställningstagande innebär att de hästföretagare som enbart tävlar med sina hästar inte längre ska anses bedriva ekonomisk verksamhet. Det gör att trav- och galopputövare inte längre kan dra av moms, vilket leder till stora ekonomiska konsekvenser för berörda företag. Det leder också till bristande neutralitet gentemot annan hästverksamhet.

I sitt ställningstagande fäster Skatteverket vikt vid ett antal faktorer för att trav- och galoppsportens vinstpengar ska momsbeskattas. Dessa är kraftigt ifrågasatta av stora delar av hästnäringen, och Centerpartiet befarar att Skatteverket inte förstått vad det innebär att bedriva professionell trav- och galoppverksamhet.

Precis som Moderaterna konstaterar i sitt program gällande hästnäringen, från valrörelsen 2022, skulle det vara rimligt med en omprövning av Skatteverkets ställningstagande.

Med anledning av detta är min fråga till finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Avser finansministern att ge Skatteverket i uppdrag att se över sitt ställningstagande med anledning av utvecklingen inom tävlingsverksamhet inom hästnäringen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:809 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)


Svar på fråga 2022/23:809 av Helena Vilhelmsson (C)
Travmomsen

Helena Vilhelmsson har frågat mig om jag avser att ge Skatteverket i uppdrag att se över sitt ställningstagande med anledning av utvecklingen inom tävlingsverksamhet inom hästnäringen.

Frågan är ställd mot bakgrund av att Skatteverket i ett ställningstagande från april 2021 har ansett att om en hästägares verksamhet endast består i att ställa upp i tävlingar mot en låg startpeng av det slag som finns inom trav- och galoppsporten i Sverige är det inte en ekonomisk verksamhet i momshänseende. Det medför att hästägaren inte heller får rätt till avdrag för ingående moms.

Reglerna om mervärdesskatt är i hög grad harmoniserade inom EU. De svenska mervärdesskattereglerna måste vara förenliga med mervärdesskattedirektivet. Skatteverkets bedömning i ställningstagandet grundar sig på den EU-rättsliga tolkningen av bland annat begreppet ekonomisk verksamhet, som framgår av domar från EU-domstolen. Det är Skatteverkets och domstolarnas uppgift att tillämpa befintliga regler.

Stockholm den 5 juli 2023

Elisabeth Svantesson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.